LA GESTIÓ SANITÀRIA

Els sistemes de salut de molts dels països desenvolupats estan passant per moments crítics a causa de diversos factors. Les necessitats del pacient-client-ciutadà, els alts costos de l’oferta amb noves teràpies, diagnòstics més cars i més costosos, requisits per obtenir nous medicaments, unit a l’ increment de la població envellida i l’ increment de malalties per l’estil de vida fan que tant l’oferta com la demanda pateixin un increment insostenible del sistema.

Si a aquestes circumstàncies li unim: la fragmentació de la cura dels nostres pacients, l’alta variabilitat dels tractaments i la medicina reactiva, estarem d’acord en què hem d’optimitzar el sistema de salut i canviar l’organització de les institucions, aprofitant la més avançada metodologia per aconseguir que els esforços dels professionals siguin el més eficients possibles i que la participació d’ells mateixos i dels pacients transformin tot el sistema,  aconseguint resultats que siguin rellevants per al pacient.

La volatilitat, la incertesa, la complexitat i l’ambigüitat del món que ens envolta (VUCA WORLD) acreix la necessitat de transformar les organitzacions sanitàries en organitzacions més eficients, més àgils, que garanteixin el tractament excel·lent i que aconsegueixin que tota la institució, estigui centrada en el pacient. Aquest canvi només serà possible amb la participació dels professionals ja que són ells els que saben on estan els problemes i com resoldre’ls.